14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

AB 18 § 52

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed paragraf 52

§52 Afslag i entreprisesummen
Afhjælper entreprenøren ikke mangler som anført i §§ 48-50, kan bygherren – i stedet for at lade manglerne udbedre for entreprenørens regning – kræve afslag i entreprisesummen. Bygherren har endvidere ret til afslag i entreprisesummen, hvis afhjælpning er umulig eller vil medføre betydelig gene og i tilfældene nævnt i § 51.

•••

Stk. 2 Afslaget beregnes som udgangspunkt som det beløb, det ville have kostet at udbedre manglerne.

•••

Stk. 3 Hvis afhjælpning af mangler er umulig, og i tilfældene nævnt i § 51, fastsættes afslaget skønsmæssigt.

•••
profile photo
Profilside