Lovkommentarer, som nævner AB 18 § 51

Entreprise - AB 18 (9. udg.)
Forfattere: Erik Hørlyck
Udgivelsesdato: 16. mar 2022
DJØF Forlag

§ 51 . Bortfald af entreprenørens afhjælpningspligt m.v.

Læs lovkommentar til § 51 på side 601 til 606.

Læs på Jurabibliotek