Lovkommentarer, som nævner AB 18 § 50

Entreprise - AB 18 (9. udg.)
Forfattere: Erik Hørlyck
Udgivelsesdato: 16. mar 2022
DJØF Forlag

§ 50 . Bortfald af entreprenørens afhjælpningsret

Læs lovkommentar til § 50 på side 586 til 601.

Læs på Jurabibliotek