Bøger, som nævner AB 18 § 5

Almindelig kontraktret (6. udg.)
Forfattere: Anders Ørgaard og Hans Viggo Godsk Pedersen
Udgivelsesdato: 17. aug 2020
DJØF Forlag

10. Opfordring til at gøre tilbud

- Side 59 -

...tilbud. Hammerslaget og antagelsen i almindelighed af det højeste bud ved auktion og af det laveste bud ved licitation er en accept, sml. U 1999.11 H. Bygherren skal snarest muligt underrette tilbudsgivere, hvis tilbud ikke antages, jf. AB 18 § 5, stk. 6. Tilbudsgiver optjener sædvanligvis ikke ret til vederlag for tilbudsudarbejdelsen, jf. U 1996.309 V.

Læs på Jurabibliotek