Bøger, som nævner AB 18 § 49

Dansk privatret (22. udg.)
Forfattere: Hans Henrik Edlund, Hanne Søndergaard Birkmose, René Franz Henschel, Kristina Siig og Tanja Jørgens en
Udgivelsesdato: 15. aug 2022
DJØF Forlag

Mangler

- Side 652 -

Uanset om AB 18 er vedtaget, skal bygherren reklamere over mangler uden ugrundet ophold eller inden rimelig tid efter, at han har eller burde have opdaget dem. Dette almindelige reklamationsprincip genfindes i AB 18 § 49, stk. 2. Ved for sen reklamation kan bygherren miste retten til at påberåbe sig manglerne.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...senest indtræde 10 år efter misligholdelsens opståen, jf. forældelseslovens § 2, stk. 3, hvilket i entrepriseforhold må anses for at være tidspunktet for aflevering eller faktisk ibrugtagning inden aflevering. Entreprenørens ret og pligt til at udbedre mangler efter AB 18 § 49 gælder dog normalt i 5 år efter afleveringen, jf. herved også AB 18 § 55.

Læs på Jurabibliotek