Bøger, som nævner AB 18 § 49

Ansvar

- Side 222 -

...projekteringsansvaret, idet entreprenørens og rådgiverens rollefordeling og projektbidrag som udgangspunkt netop ikke på forhånd er klart defineret under samprojektering. Der henvises i øvrigt til kommentaren til AB 18 § 49, stk. 1, afsnit 2.7.3.9, 2.7.3.10 og 2.7.3.11, hvor også andre grænseflader mellem entreprenør- og rådgiveransvar er beskrevet.

Læs på Jurabibliotek