Bøger, som nævner AB 18 § 48

2.2. Begyndelsestidspunktet for 5-årsfristen

- Side 754 -

Grænsetilfælde kan ligeledes forekomme, når rådgiveren efter afleveringen af entreprisen bistår bygherren med fx afhjælpningsgennemgangen, jf. AB 18 § 48 eller gennemgang af byggeregnskab mv. samt bistand i forbindelse med 1-års- og 5-årseftersynet.

Læs på Jurabibliotek