14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

AB 18 § 43

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed paragraf 43

§43 Bygherrens hæftelse ved forsinkelse
Hvis forsinkelsen skyldes

  • a) bygherrens forhold, og bygherren har udvist fejl eller forsømmelse, eller

  • b) anden entreprenørs ansvarspådragende forsinkelse, jf. § 40, stk. 1, eller anden aftaleparts ansvarspådragende forsinkelse,

skal bygherren betale entreprenøren erstatning for det lidte tab.

•••

Stk. 2 Hvis forsinkelsen skyldes

  • a) bygherrens forhold, uden at bygherren har udvist fejl eller forsømmelse, og uden at forholdet er omfattet af stk. 3,

  • b) anden entreprenørs forsinkelse, uden at forholdet er omfattet af stk. 1 eller 3,

  • c) ændringer i arbejdet, som kræves af bygherren, jf. § 23, eller

  • d) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes bygherrens eller anden entreprenørs forhold,

skal bygherren betale entreprenøren erstatning for det tab, entreprenøren lider ved forsinkelsen, bortset fra den fortjeneste, entreprenøren mister ved ikke at kunne udføre andre arbejder i forsinkelsesperioden, og lignende videregående tab.

•••

Stk. 3 Hvis forsinkelsen skyldes

  • a) krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejke, lockout, blokade, hærværk, eller tilsvarende forhold, der opstår uden bygherrens eller anden entreprenørs skyld, og som bygherren eller anden entreprenør ikke er herre over, eller

  • b) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker entreprenørens eller anden entreprenørs arbejde, når sådant vejrlig forekommer i væsentligt større omfang, end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn,

har entreprenøren ikke ret til erstatning.

•••
profile photo
Profilside