Lovkommentarer, som nævner AB 18 § 42

Entreprise - AB 18 (9. udg.)
Forfattere: Erik Hørlyck
Udgivelsesdato: 16. mar 2022
DJØF Forlag

§ 42 . Bygherrens ret til tidsfristforlængelse

Læs lovkommentar til § 42 på side 488 til 491.

Læs på Jurabibliotek