Bøger, som nævner AB 18 § 41

Misligholdelsesbeføjelser

- Side 164 -

...udskyldelse af leveringen, og tilfælde, hvor der står klart, at levering aldrig vil ske. Det sidste kan f.eks. forekomme, hvor der er indtrådt umulighed (f.eks. fordi en speciesgenstand er gået til grunde), eller hvor debitor definitivt erklærer, at han ikke vil levere. Debitor kan i nogle kontraktstyper kræve fristen for opfyldelse forlænget, såfremt der

Læs på Jurabibliotek