14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

AB 18 § 41

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed paragraf 41

§41 Forcering
Entreprenøren kan kræve betaling for forcering,

  • a) hvis entreprenøren har udført forceringen i henhold til en aftale med bygherren, eller

  • b) hvis bygherren med urette gør gældende, at entreprenøren er i ansvarspådragende forsinkelse, og entreprenøren udfører forceringen for at sikre sig imod dette.

•••

Stk. 2 Anser entreprenøren sig for berettiget til betaling for forcering efter stk. 1, litra b, skal entreprenøren – inden denne begynder forceringen – skriftligt meddele bygherren dette. Entreprenørens krav på betaling som følge af forceringen skal nedsættes, hvis det må anses for urimeligt.

•••
profile photo
Profilside