Bøger, som nævner AB 18 § 40

Til stk. 3. Beregning af dagbod mv.

- Side 393 -

Denne beregningsregel er afstemt med den tilsvarende beregningsregel i AB 18 § 40, stk. 3, og ABT 18 § 38, stk. 3, som i øvrigt blot er en konsolidering af hidtidig voldgiftspraksis om beregning af dagbøder.

Læs på Jurabibliotek

(...)

Bestemmelsen fastslår desuden, at dagboden forfalder til betaling på »den dag, hvor ydelsen er præsteret«. Også denne bestemmelse er afstemt med AB 18 og ABT 18, som dog lader forfaldstidspunktet knytte til »færdiggørelsestidspunktet ifølge entreprenørens færdigmelding«, jf. AB 18 § 40, stk. 3, og ABT 18 § 38, stk. 3.

Læs på JurabibliotekTil stk. 5. Dagbod på mellemfrister

- Side 395 -

...bestemmelsen om dagbod på mellemterminer i AB 18 § 40, stk. 5, og ABT 19 § 38, stk. 5. Det forekommer imidlertid ikke hensigtsmæssigt at lade »afleveringsfristen« koble til håndtering af mellemfrister i ABR 18, eftersom »aflevering« er et rent entrepriseretligt begreb, der knytter sig til entreprenørens færdiggørelse af arbejdet, jf. blandt andet AB 18 § 45.

Læs på Jurabibliotek