Bøger, som nævner AB 18 § 37

Obligationsret 1. del (6. udg.)
Forfattere: Torsten Iversen
Udgivelsesdato: 16. aug 2019
DJØF Forlag

Løbedage og betalingsfrist

- Side 163 -

...rettidige, når de sker senest 7 dage – løbedage – efter forfaldsdagen eller første terminsdag. Efter AB 18 § 37 forfalder entreprenørens krav om betaling efter § 36 ved bygherrens modtagelse af anmodning om betaling, og bygherren skal betale senest 15 dage herefter, hvilket vil sige, at bygherren har 15 løbedage.181181. Jf. bet. 1570/2018 s. 147 f.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 164 -

...henhold til en aftalt betalingsplan efter § 36, stk. 3.Ifølge AB 18 § 37 har bygherren 15 løbedage efter modtagelse af entreprenørens anmodning om betaling. Der er indrømmet bygherren løbedage, hvad enten betaling sker i i henhold til acontobetalingssystemet fastlag i AB 18 § 36, stk. 1, eller i henhold til en aftalt betalingsplan efter § 36, stk. 3.

Læs på Jurabibliotek