Bøger, som nævner AB 18 § 36

Til stk. 1. Månedsvis á conto betaling

- Side 348 -

...bemærkelsesværdigt, at ABR 18 ikke på dette punkt er blevet harmoniseret med AB 18 og ABT 18, der giver entreprenøren ret til acontobetaling to gange hver måned, jf. AB 18 § 36, stk. 1 og ABT 18 § 34, stk. 1. Når det i AB.Bet., s. 298, om § 34, stk. 1, anføres, at » bestemmelsen findes tilsvarende i AB 18 § 36, stk. 1 «, er dette således ikke helt retvisende.

Læs på JurabibliotekTil stk. 5. Slutopgørelse

- Side 350 -

Bestemmelsen, som svarer til AB 18 § 36, stk. 4, og ABT 18 § 34, stk. 5, fandtes ikke tilsvarende i ABR 89 og kan i øvrigt ikke uden videre anses for at være udslag af almindelige obligationsretlige grundsætninger.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 351 -

...bemærkelsesværdigt, at bestemmelsen – som i andre henseender er harmoniseret med AB 18 og ABT 18 – ikke indeholder nogen frist for fremsendelse af slutopgørelsen til bygherren, herunder den yderligere, særskilte præklusionsfrist ved overskridelse af fristen for fremsendelse af slutopgørelsen, som fremgår af AB 18 § 36, stk. 6-7, og ABT 18 § 34, stk. 6‑7.

Læs på Jurabibliotek