Bøger, som nævner AB 18 § 36

Løbedage og betalingsfrist

- Side 164 -

...henhold til en aftalt betalingsplan efter § 36, stk. 3.Ifølge AB 18 § 37 har bygherren 15 løbedage efter modtagelse af entreprenørens anmodning om betaling. Der er indrømmet bygherren løbedage, hvad enten betaling sker i i henhold til acontobetalingssystemet fastlag i AB 18 § 36, stk. 1, eller i henhold til en aftalt betalingsplan efter § 36, stk. 3.

Læs på Jurabibliotek