AB 18 § 31

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed

Byggemøder
§ 31

Bygherren skal indkalde til byggemøder med entreprenøren.

Stk. 2 På hvert byggemøde skal parterne

  • a) gennemgå og opdatere forhold omfattet af § 25, stk. 5,

  • b) gennemgå opdateringer af arbejds- og tidsplaner, jf. § 14, og

  • c) registrere antallet af dage, hvor arbejdet helt eller delvist har ligget stille (spilddage), samt deres årsag, og om de er indeholdt i spilddage indregnet i tidsplanerne. Spilddage, der er indregnet for en periode, men som ikke modsvarer faktiske spilddage i perioden (ubrugte spilddage), overføres ikke til senere perioder.

Stk. 3 Ændringer i byggeledelsens eller fagtilsynets fuldmagt, jf. § 28, skal meddeles på det førstkommende byggemøde. Det samme gælder eventuel fuldmagt for entreprenørens repræsentant.