AB 18 § 3

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed

Lovvalg
§ 3

Retsforholdet skal i det hele behandles efter dansk rets regler.