Bøger, som nævner AB 18 § 28

Teknisk rådgivning – ABR 18 (1. udg.)
Forfattere: Claus Berg
Udgivelsesdato: 05. feb 2021
DJØF Forlag

Til stk. 1. Regulering i rådgivningsaftalen

- Side 283 -

...udføres undertiden i praksis som led i tilsynet, især i mindre sager. Se herved også AB 18 § 28, hvorefter bygherren i forhold til entreprenøren er forpligtet til at udpege et tilsyn, som også kan omfatte byggeledelse, jf. også AB 18 § 2, stk. 5. I større byggerier udpeges dog sædvanligvis en særskilt byggeleder til varetagelse af byggelederfunktionen.

Læs på Jurabibliotek