14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

AB 18 § 28

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed paragraf 28

§28 Bygherrens tilsyn
Bygherren skal udpege et tilsyn, der repræsenterer bygherren over for entreprenøren med hensyn til arbejdets tilrettelæggelse og udførelse. Tilsynet kan give og modtage meddelelser vedrørende arbejdet, godkende eller kassere materialer eller arbejder, samt give anvisninger med hensyn til tilrettelæggelsen af de forskellige entreprenørers arbejde i deres indbyrdes forhold.

•••

Stk. 2 Byggeledelsen er legitimeret til på bygherrens vegne at forlange eller indgå aftale om ændring i arbejdet samt om forandring i aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed som følge deraf med en merbetaling på højst 50.000 kr. for hver ændring og en fristforlængelse på højst 5 arbejdsdage for hver ændring. Hvis bygherren ikke har udpeget en byggeledelse, er fagtilsynet legitimeret i samme omfang.

•••

Stk. 3 Tilsynet skal være til stede på byggepladsen eller skal kunne tilkaldes.

•••
profile photo
Profilside