Bøger, som nævner AB 18 § 26

Udmåling af den kompensation, der kan kræves

- Side 134 -

...eller for dokumenterede mistede indtægter, hvis disse overstiger den interne omkostning.5 Såfremt det er en berigelsesbetragtning, der ligger til grund for pligten til at yde betaling til modparten, kan man sluttelig forestille sig, at den betalingspligtige skal betale et beløb, der svarer til den værdi, som det udførte arbejde har haft for modtageren.

Læs på Jurabibliotek