Bøger, som nævner AB 18 § 26

9.3. Betingelser og forudsætninger

- Side 185 -

...forventning om at ville finde normal jordbund, har været løftegiveren bevidst eller ubevidst, er i almindelighed uden betydning for retsstillingen, jf. om entreprise AB 18 § 26, stk. 3 og 4, samt U 1938.258 H. Det samme gælder en købers eller bygherres forventning om, at den erhvervede grund eller den nye bygning kan udnyttes som planlagt. En ubevidst...

Læs på Jurabibliotek