Bøger, som nævner AB 18 § 26

Tilbagekaldelse, afbestilling, annullation

- Side 45 -

...betaling af erstatning ekskl. fortjeneste til enteprenøren, jf. AB 18 § 26, stk. 4. Erstatning ekskl. fortjeneste, der i AB 92 var benævnt godtgørelse, omfatter, som det fremgår af udtrykket, ikke entrepenørens mistede fortjeneste, men kun hans direkte tab, jf. AB 18 § 26, stk. 4.3535. Jf. bet. 1570/2018 s. 156 og bet. 1246/1993 (om AB 92) s. 90 f.

Læs på Jurabibliotek