Lovkommentarer, som nævner AB 18 § 24

Entreprise - AB 18 (9. udg.)
Forfattere: Erik Hørlyck
Udgivelsesdato: 16. mar 2022
DJØF Forlag

§ 24 . Merbetaling og besparelse

Læs lovkommentar til § 24 på side 285 til 299.

Læs på Jurabibliotek