Lovkommentarer, som nævner AB 18 § 22

Entreprise - AB 18 (9. udg.)
Forfattere: Erik Hørlyck
Udgivelsesdato: 16. mar 2022
DJØF Forlag

§ 22 . Bygherrens anvisninger om arbejdets udførelse

Læs lovkommentar til § 22 på side 269 til 273.

Læs på Jurabibliotek