Bøger, som nævner AB 18 § 16

Teknisk rådgivning – ABR 18 (1. udg.)
Forfattere: Claus Berg
Udgivelsesdato: 05. feb 2021
DJØF Forlag

1. Baggrund

- Side 227 -

Om de i det væsentlige tilsvarende bestemmelser i AB 18 § 16 og den strukturelle indplacering i AB 18’s regulering af udførelsen af entreprisen anfører Erik Hørlyck: Entreprise – AB 18, 8. udg. (2019), s. 21, at » bestemmelsen er fejlplaceret, idet den ikke vedrører udførelsen af entreprisen, men derimod aftalegrundlaget «. Dette kan i nogen grad tiltrædes,...

Læs på Jurabibliotek