Bøger, som nævner AB 18 § 14

Løbende vurdering af ydelses- og tidsplaner

- Side 215 -

Behovet for løbende opdatering af tidsplaner gælder af gode grunde også i forholdet mellem bygherren og entreprenøren for så vidt angår entreprenørens eventuelle projektering og udførelse, jf. AB 18 § 14 om opdatering af arbejds- og tidsplaner og ABT 18 § 14 om opdatering af projekterings-, udførelses- og hovedtidsplaner.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...erstatningsansvar over for bygherren, hvis byggeledelsen ikke løbende sikrer registrering af årsagen til entreprenørens overskridelse af arbejds- og tidsplaner, herunder registrering af »i hvilket omfang, der kræves eller accepteres fristforlængelse, og om forsinkelsen angår en dagbodsbelagt frist«, jf. den parallelle tekst om entrepriser i AB 18 § 14, stk. 1.

Læs på Jurabibliotek