14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

AB 18 § 14

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed paragraf 14

§14 Opdatering af arbejds- og tidsplaner
Overholdelsen af arbejds- og tidsplaner skal løbende vurderes. Hvis det forventes, at planerne ikke vil blive overholdt, skal de opdateres med angivelse af, i hvilket omfang der kræves eller accepteres fristforlængelse, og om forsinkelsen angår en dagbodsbelagt frist.

•••

Stk. 2 Medvirker en entreprenør ikke i fornødent omfang ved opdatering af planerne, kan bygherren opdatere den pågældendes arbejdsplan i nødvendigt omfang og lade den indgå i detailtidsplanen.

•••
profile photo
Profilside