Bøger, som nævner AB 18 § 10

Obligationsret 2. del (5. Udg.)
Forfattere: Torsten Iversen
Udgivelsesdato: 08. jan 2019
DJØF Forlag

5. Samtidighed i entreprise

- Side 127 -

...på at få sikkerhed for sit tilgodehavende, medmindre bygherren er en offentlig bygherre eller en almen boligorganisation, jf. AB 18 § 10. En vis sikkerhed kan også ydes og opnås ved transport på fordringer. Den sikkerhed, der opnås ved at modtage transport på et byggelån (en betinget fordring), er af stærkt begrænset værdi, jf. f.eks. U 1994.818 H.

Læs på Jurabibliotek