Lov om strukturforanstaltninger vedrørende fiskerisektoren § 5

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 483 af 12. juni 1996,
jf. lovbekendtgørelse nr. 35 af 04. januar 2017,
som ændret ved lov nr. 1715 af 27. december 2016

Særlige initiativer vedrørende omstillingen i fiskerisektoren
§ 5

Miljø- og fødevareministeren kan yde støtte til særlige initiativer vedrørende omstillingen i fiskerisektoren samt støtte med henblik på fremme af omstillingen i fiskeriafhængige områder i Danmark.

Stk. 2 Ministeren kan yde støtte til engangsydelser til fiskere i forbindelse med omstilling i sektoren.