Forarbejder til Lov om strukturforanstaltninger vedrørende fiskerisektoren § 18