14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om ophævelse af lov om et hovedstadsråd § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 191 af 29. marts 1989. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Det påhviler Københavns, Frederiksborg og Roskilde Amtsråd samt Københavns og Frederiksberg kommunalbestyrelser at sørge for varetagelsen af opgaverne i forbindelse med gennemførelsen af Hovedstadsrådets nedlæggelse. Når årsregnskabet for 1989 er revideret, forelægges det til godkendelse i de nævnte kommunale råd.

•••

Stk. 2 Udgifterne ved varetagelsen af de opgaver, der er nævnt i stk. 1, afholdes efter reglerne i § 2.

•••
profile photo
Profilside