Forarbejder til Lov om en indskyder- og investorgarantiordning § 7a