Lov om en indskyder- og investorgarantiordning § 22a

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 415 af 26. juni 1998,
jf. lovbekendtgørelse nr. 356 af 02. april 2020,
som ændret ved lov nr. 2382 af 14. december 2021