14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Arbejdsskadeafgiftsloven § 6

Lov om afgift af bidraget til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og af arbejdsulykkeserstatninger m.v. paragraf 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af arbejdsskadeafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 374 af 30. March 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Told- og skatteforvaltningen har til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring som led i opgavevaretagelsen, jf. § 3 i lov om Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, og til at efterse institutionens forretningsbøger, øvrige regnskabsmateriale, korrespondance m.v., uanset om disse oplysninger opbevares på papir eller andre medier.

•••

Stk. 2 Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og institutionens ansatte skal yde told- og skatteforvaltningen fornøden vejledning og hjælp ved foretagelse af de i stk. 1 omhandlede eftersyn.

•••

Stk. 3 Materiale som nævnt i stk. 1 skal efter anmodning udleveres eller indsendes til told- og skatteforvaltningen. Dette gælder også, hvis materialet foreligger i elektronisk form.

•••
profile photo
Profilside