14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Arbejdsskadeafgiftsloven § 5

Lov om afgift af bidraget til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og af arbejdsulykkeserstatninger m.v. paragraf 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af arbejdsskadeafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 374 af 30. March 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal som led i opgavevaretagelsen efter § 3 i lov om Arbejdsmarkedets Erhvervssikring anmelde sig til registrering hos told- og skatteforvaltningen.

•••

Stk. 2 Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal senest den 15. september i afgiftsåret angive og indbetale afgiften. Såfremt den sidste rettidige angivelsesdag er en banklukkedag, anses den førstkommende bankdag som sidste rettidige angivelses- og betalingsdag. Afgiften forfalder til betaling den 1. september i afgiftsåret.

•••

Stk. 3 Ved manglende, mangelfuld eller ikke rettidig angivelse, betaling eller regnskabsførelse efter denne lovs §§ 4 og 5, stk. 2, finder reglerne i opkrævningslovens § 4, stk. 1 og 2, §§ 4 a-8 og § 18 a tilsvarende anvendelse.

•••

Stk. 4 Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om angivelse og indbetaling af afgiften.

•••
profile photo
Profilside