14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Arbejdsskadeafgiftsloven § 4

Lov om afgift af bidraget til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og af arbejdsulykkeserstatninger m.v. paragraf 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af arbejdsskadeafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 374 af 30. March 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal som led i opgavevaretagelsen efter § 3 i lov om Arbejdsmarkedets Erhvervssikring føre et regnskab over indbetalte bidrag efter § 3, stk. 1, nr. 1, som kan danne grundlag for opgørelse af afgiftstilsvaret for hver afgiftsperiode og for kontrol med afgiftens betaling. Regnskabet kan føres i institutionens almindelige forretningsregnskab efter reglerne i bogføringsloven.

•••

Stk. 2 Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal som led i opgavevaretagelsen efter § 3 i lov om Arbejdsmarkedets Erhvervssikring opbevare en kopi af kvitteringer eller andre dokumenter, herunder i elektronisk form, som danner grundlag for afgiftsberegningen. Opbevaringen kan ske elektronisk. Regnskabsmateriale, herunder fakturaer, skal opbevares i 5 år efter regnskabsårets afslutning.

•••

Stk. 3 Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings regnskabsførelse.

•••
profile photo
Profilside