14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Kursgevinstloven § 32

Uddrag fra forarbejderne til kursgevinstloven § 32:

Til § 32Forslaget svarer i hovedtræk til reglerne i § 8 G i den nuværende kursgevinstlov.
Bestemmelsen omfatter som hidtil kun personer, men udvides til også at omfatte personers aktiebaserede kontrakter. Bestemmelsen er den anden af to særregler om begrænsning i adgangen til at fratrække tab på de kontrakter, der er omtalt under bemærkningerne til § 29. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til § 31. Tabsfradragsbe...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.