14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Kursgevinstloven § 28

Uddrag fra forarbejderne til kursgevinstloven § 28:

Til § 28Det foreslås i § 28, stk. 1, at livsforsikringsselskaber ved opgørelsen af gevinst og tab efter kursgevinstloven på fastforrentede fordringer skal anvende realrenteafgiftslovens opgørelsesprincipper. Det vil sige realrenteafgiftslovens regler for, hvornår der indtræder skattepligt og realrenteafgiftslovens regler for
Reelt vil dette betyde, at livsforsikringsselskaberne ved opgørelsen af kursgevinst og -tab skal anvende den matematiske kursopskrivningsmetode på obligationer i danske kroner samt at kursgevinster og -tab, der realiseres ved salg skal indgå på en særlig saldo - den såkaldte 20 pct.½s saldo. For fordringer i fremmed valuta s...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.