14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Kursgevinstloven § 27

Uddrag fra forarbejderne til kursgevinstloven § 27:

Til § 27Realkreditinstitutter, der er godkendt i henhold til realkreditloven, Dansk Landbrugs Realkreditfond, Kreditforeningen af Kommuner i Danmark, Danmarks Skibskreditfond og filialer af udenlandske kreditinstitutter omfattet af realkreditlovens § 3, er kendetegnet ved, at deres udlånsvirksomhed fungerer under et balancep
Fordringer, gæld og finansielle kontrakter skal efter kursgevinstloven ansættes til markedsværdi. Markedsværdien af institutternes gæld er obligationernes kursværdi. De finansielle kontrakter værdiansættes på tilsvarende måde. Fastlæggelsen af markedsværdien på instituttets fordringer (pantebreve) skal bl.a. ske ud fra en vu...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.