14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Kursgevinstloven § 40

Uddrag fra forarbejderne til kursgevinstloven § 40:

Til § 40Til stk. 1
Det foreslås, at loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Til stk. 2 Det foreslås, at loven, bortset fra kapitel 6 om de finansielle kontrakter skal have virkning fra og med indkomståret 1998, med de særlige overgangsregler, der er fastsat i § 41 (selskaber m.v.) og § 42 (personer). Til stk. 3 Det foresl...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.