14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Kursgevinstloven § 40

Lov om skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter paragraf 40

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af kursgevinstloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1283 af 25. October 2016. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§40 Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

•••

Stk. 2 §§ 1-28 og §§ 34-38 har virkning fra og med indkomståret 1998, jf. dog §§ 41 og 42.

•••

Stk. 3 §§ 29-33 og § 39 har virkning fra den 1. januar 1997, jf. dog § 43.

•••

Stk. 4 I lov om skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter (kursgevinstloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 4. juli 1996, som ændret ved § 12 i lov nr. 1219 af 27. december 1996 og § 22 i lov nr. 1223 af 27. december 1996, ophæves §§ 1-8 B og §§ 9-12 med virkning fra og med indkomståret 1998, og §§ 8 C-8 G med virkning fra den 1. januar 1997.

•••
profile photo
Profilside