14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Kursgevinstloven § 18

Uddrag fra forarbejderne til kursgevinstloven § 18:

Til § 18Forslaget svarer til § 6 C i den nuværende kursgevinstlov.
Bestemmelsen går ud på, at der ikke gives fradrag for tab på en fordring, hvis den modsvarende renteindtægt eller kursgevinst på fordringen ikke kan medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst som følge af en dobbeltbeskatningsoverenskomst. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til § 5. ...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.