14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Kursgevinstloven § 18

Lov om skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter paragraf 18

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af kursgevinstloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1283 af 25. October 2016. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§18 Tab på fordringer omfattet af en dobbeltbeskatningsoverenskomst
Uanset §§ 13, 14 og 17 kan tab på en fordring ikke fradrages, såfremt renteindtægter af fordringen eller gevinster på fordringen omfattet af denne lov som følge af en dobbeltbeskatningsoverenskomst ikke skal medregnes ved opgørelse af den skattepligtige indkomst.

•••
profile photo
Profilside