14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Kursgevinstloven § 17

Uddrag fra forarbejderne til kursgevinstloven § 17:

Til § 17Da kursgevinstloven er udtømmende for den skattemæssige behandling af fordringer og gæld samtidig med, at det foreslås, at begrebet vederlagsnæring ophæves, vil der heller ikke være adgang til at fratrække tab på sådanne fordringer efter forslaget, medmindre der indføres særlige undtagelser.
Det foreslås for det første, at der skal være adgang til at fratrække tab på fordringer, som er erhvervet som vederlag i næring. Det gælder således fordringer, der er erhvervet ved levering af varer eller tjenesteydelser. Sådanne fordringer er beskattet ved erhvervelsen efter statsskattelovens § 4. Det er ikke hensigten ved o...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.