14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Kursgevinstloven § 17

Lov om skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter paragraf 17

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af kursgevinstloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1283 af 25. October 2016. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§17 For tab på fordringer, der er erhvervet som vederlag i næring og for tab på fordringer, der i øvrigt er erhvervet i tilknytning til den erhvervsmæssige drift af virksomheden, finder reglerne i statsskattelovens § 6 a anvendelse, jf. dog § 18.

•••
profile photo
Profilside